Rákosi rendszer hatalmi hálózatai

Bevezetés

A kutatásunk célja a Rákosi-korszak (1948-1956) politikai hatalmi / uralmi elit elköteleződési, lojalitási hálózatának felrajzolása, több típusú történeti forráson keresztül. Tulajdonképpen ez nagyjából lefedi az Magyar Dolgozók Pártja (MDP) csúcsszervének, a Központi Vezetőség (KV) tagjainak a viszonyait, valamint magában foglalja a Párt (tagjainak) látens és manifeszt hierarchia valamint a kapcsolatok dinamikájának történeti hálózati elemzését. Különös figyelmet szentelünk a negatív kapcsolódások (hálók) feltérképezésére, a döntési szintek változásaira, a feltételezetten kialalkult klikkekre (reformista/megengedőbb vs. szektás/ vonalas) ezen belül a klánok (familiárisi, rokonsági-csoportok) befolyására és szerepére a korszakban és a korszakon belüli időszakos ciklusokban. A kapcsolatok értelmezéséhez lényeges életrajzi változók összegyűjtése (attributum) többek között a származás, a politikai előzményekben való részvétel, így a munkásmozgalmi múlt vagy a spanyol polgárháborúban való részvétel, a Tanácsköztársaságban betöltött vezető funció, a közös pártiskolák, vagy a szovjet kapcsolatok feltérképezése és adatbázisba rendezése (prozopográfia).

A kutatás pionír jellegű és multidiszciplinális, mivel empirikusan még feldolgozatlan történeti (elsősorban levéltári) források alapján történik úgy, hogy a történelem valamint társadalom-tudomány módszereit ötvözi. A vizsgálat során szövegfelismerő és elemző programokkal (például atlas.ti), scriptekkel vizsgáljuk a forrásszövegeinket.

Első körben az MDP csúcs szerveinek (Titkárság, PB és SZB) üléseit rögzítő jegyzőkönyveit vizsgáljuk, és ez alapján készítünk el egy gyakorisági valamint kölcsönösségi táblázatot, illetve erre vetítjük rá az életrajzi adatokból képzett attributumokat, magyarázó (csoportképző) változókat, például szocio-demográfiai változókat.

Az archontológia történeti segédtudomány eredményeire építenénk a fenti adatbázist, például Szakadát István és T. Varga György által készített  és rendszerezett hatásköri listák (nomenklatúra) anyagai irányadóak - ám egyben felülvizsgálatra és kiegészítésre szorulnak. A korszakot értő és értelmező adatbányászátban, továbbá az interaktív és további kutatások számára kaput nyitó, kereshető adatbázis kialakításában Szakadát István a szakmai partnerünk.

Szakmai partnereink: Szakadát István, MNL, BFL

A kutatási projekt vezetője Havadi Gergő

E-mail: Havadi.Gergo@tk.mta.hu

A kutatási team tagjai (2018): ifj. Boros István, Gulyás Attila, Helmeczi Attila, Hőnich Artúr, Katona Péter, Kollár Sándor, Ring Orsolya, Szabó Martina Katalin.

A program keretében várjuk gyakornokok (egyetemi vagy főiskolai BA, MA hallgatók) jelentkezését szakmai önéletrajzzal a recens@tk.mta.hu címen!