Boros István

Boros István
CV letöltése

Kutatási asszisztens

(MTA TK Recens)
Kutatási területek

szövegbányászat, szövegalapú kapcsolatháló-elemzés és vizualizáció

Kiemelt publikációk
  • Czakó Á., Győri Á., Schmidt L., ifj. Boros I. 2017. Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban. Socio.hu 2017/2. DOI: 10.18030/socio.hu.2017.2.1
  • Boros I. Jr., Gulyás, A., Szabó, M.K., and Havadi, G. 2018. Text Network Analysis – A Bag of Words Model, POLTEXT Incubator Workshop, Budapest, Hungary.
  • Gulyás A., Boros I. és Havadi G. 2017. Rákosi-éra politikai dokumentumok vizsgálata a szöveg alapú kapcsolatháló-elemzés módszerével, III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia. ELTE BTK, Budapest.
  • Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. A Rákosi-éra pártjegyzőkönyveinek feldolgozása, elemzése és vizualizációja szövegalapú kapcsolatháló-elemzési módszerekkel. In. Vincze V. (szerk.) XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciakötet, Szeged.
  • Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. Text network analysis and visualization of Hungarian, communist-era political reports, Text2Story 2018 - First Workshop on Narrative Extraction From Text, Grenoble, France. http://ceur-ws.org/Vol-207
Projektek

H2020-ERC-2014-CoG: No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation (EVILTONGUE-648693)