Hírek

Emlékkonferencia

November 16-án a Corvinus Egyetem berkein belül „Családformálódás, társadalomszerkezet és devianciák Magyarországon” címmel megrendezésre került Andorka Rudolf halálának huszadik évfordulója alkalmából tartott emlékkonferencia.

Előadás a „Forráskonferencián”

„Szöveg alapú kapcsolatháló-elemzés és vizualizáció a társadalomtudományban” címmel tartottak előadást kutatóink, Havadi Gergő, Gulyás Attila és ifj. Boros István az immáron harmadik alkalommal megrendezett Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet című konferencián november 17-én.

Programajánló - bemutatkozik a Számítógépes Társadalomtudomány (Computational Social Science)

Az MTA TK kezdeményezésében a közelmúltban egy intézmény- és tudományágközi Számítógépes Társadalomtudomány (Computational Social Science) témacsoport alakult számos akadémiai kutatóközpont: az MTA KRTK, NYTI, SZTAKI, TK, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, valamint a CEU Center for Network Science részvételével. A témacsoport bemutatkozó rendezvényére a Magyar Tudomány Ünnepén kerül sor az MTA Székházában, 2017. november 14-én 9-14 óra között. 

Az eseményen a résztvevő intézmények kutatói tartanak nyilvános vitával egybekapcsolt előadásokat. A témacsoport kutatási céljaival összhangban olyan előadásokat hallhatunk majd, amelyek a nyelvtechnológia eszközeit alkalmazó, különböző szociológiai tárgyú vizsgálatokról, illetve problémafelvetésekről számolnak be. 

Részletek a kattintás után...