Pályázati felhívás: tudományos segédmunkatárs, EVILTONGUE 2017

Pályázati felhívás: tudományos segédmunkatárs, EVILTONGUE 2017

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos segédmunkatárs

közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK „Lendület” RECENS kutatócsoportban

Kód: EVILTONGUE 2017

Pályázati feltételek és részletek itt

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó angol nyelvű szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
  • a legjobbnak tartott angol nyelvű publikációjának vagy egy angol nyelven írt műhelytanulmány vagy kutatási terv elektronikus példányát;
  • a végzettséget igazoló okirat másolatát.

 

 

A munkavégzés helye:

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Humán Tudományok Kutatóháza

„Lendület” RECENS Kutatócsoport

Budapest, 1097 Tóth Kálmán u. 4.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2017. szeptember 30.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az MTA TK „Lendület” RECENS Kutatócsoport részére a takacs.karoly@tk.mta.hu és a freigang.istvan@tk.mta.hu e-mail címekre. Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: „EVILTONGUE 2017”.

A pályázat elbírálásának módja:

A beadott pályázati anyag értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján, amelynek időpontja várhatóan 2017. október 6.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a meghirdetett állást kiemelkedő jelölt hiányában nem tölti be.

 

A munkakör legkorábban 2017. október 15-től tölthető be részmunkaidőben, heti 20 órában az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés lehetővé teszi a doktori hallgatói jogviszony fenntartását. A kinevezés határozott időre, azaz 2019. október 14-ig szól, amely ezt követően határozott időre meghosszabbítható. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

 

A tudományos segédmunkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

További információk: a http://recens.tk.mta.hu honlapon és a kutatócsoport facebook (RECENS = Research Center for Educational and Network Studies) oldalán, illetve a recens@tk.mta.hu címen vagy Takács Károly kutatásvezetőtől (takacs.karoly@tk.mta.hu)