Gyakornoki kiírás, 2017. tavasz

Kedves Hallgatók!

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában működő MTA TK „Lendület” Research Center for Educational and Network Studies (RECENS) gyakornoki programot hirdet.

A gyakornoki program lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak az MTA Lendület Program keretében indított „Verseny és negatív hálózatok”, és a „Rákosi rendszer hatalmi hálózatai”, vagy az ERC (European Research Council) által támogatott „Pletyka és a reputáció dinamikája közösségekben” témáját kutató vizsgálatainkba, így értékes tapasztalatokat szerezzenek.

A gyakornokok a kutatócsoport mindennapi tevékenységében, a félév során felmerülő feladatokban vesznek részt, emellett érdeklődésüknek megfelelően valamelyik kutatási témába mélyebb betekintést nyerhetnek, illetve szerepet vállalnak a kutatási téma kidolgozásában és lebonyolításában.  A gyakornokok érdeklődése és a közös munka sikeressége alapján lehetőséget biztosítunk a kutatás témájához kapcsolódó magasabb szintű adatelemzésre (ez akár TDK-dolgozat vagy szakdolgozat elkészítését is jelentheti), pályázatírásban és egyéb projektjeinkben való közreműködésre. Az itt megszerzett gyakorlati tudás és tapasztalat ritka előnyt jelent azok számára, akik az egyetem elvégzése után kutatói-elemzői állást szeretnének. Heti rendszerességgel megtartott olvasóköreink és előadásaink pedig az elméleti tudás bővítéséhez járulnak hozzá.

Továbbá a gyakornokok számára egyéni, szakmai mentorálást biztosítunk. Minden felvett gyakornokhoz egy szenior tagunkat párosítjuk, aki közelebbről segíti a gyakornok beilleszkedését a kutatócsoportba, a kutatómunkába, és emellett szakmai tanácsokkal látja el, és személyre szabott segítséget nyújt.

Konkrét feladatkörök, melyekre a jelentkezéseket várjuk:

1.          Általános iskolai kutatás: adatfelvétel lebonyolításában valamint az adatbázis ellenőrzésében, tisztításában, leíró adatelemzésekben való részvétel (több jelentkezőt is felveszünk)

Elvárások:

 • MA vagy 3. évfolyamon tanuló BA hallgatók (főként társadalomtudományi szakterület, szociológia, survey statisztika, közgazdász) Az adatfelvétel esetében BA hallgatók (1-3. évfolyam) jelentkezését is várjuk!
 • valamelyik statisztikai elemző szoftver ismerete (SPSS, Stata, R…)

Előny: statisztikai elemzésben szerzett gyakorlat, hálózatkutatási tapasztalat, angol nyelvtudás.

 

2.          Továbbtanulásról kutatás (CERGEI): az iskolákkal való egyeztetés, kérdőív kódolás és egyéb ad hoc feladatok

Elvárások:

 • MA vagy 3. évfolyamon tanuló BA hallgató (főként társadalomtudományi szakterület, szociológia, survey statisztika, közgazdász)
 • valamelyik statisztikai elemző szoftver ismerete (SPSS, Stata, R…)
 • angol C1 nyelvtudás

 

​3.          Rákosi rendszer hatalmi hálózatai: levéltári dokumentumok (jegyzőkönyvek) feldolgozása, adatrögzítése, adattisztítása, desk research, szakirodalmak, biográfiák, történeti interjúk feldolgozása és értelmezése.

Elvárások:

 • BA vagy MA hallgató releváns szakokon (szociológia, történelem)
 • 1945 utáni magyar politikatörténeti és társadalomtörténeti ismeretek illetve érdeklődés
 • MS Office és Google alkalmazások ismerete

Előny: releváns (pl. történeti, politikai elit) kutatásban szerzett tapasztalat; hálózatkutatási tapasztalat (történeti-hálózatok és/ vagy hatalmi hálózatok, hierarchiák terén), adatbázis kezelésében és szerkesztésben szerzett gyakorlat, levéltári kutatási tapasztalat, archontológiai és prozopográfiai ismeretek, szöveganalitikai szoftverek használatában szerzett gyakorlati tapasztalat, angol nyelvtudás.

 

4.           Társadalomtudományi szimulációs modellek felépítése a kutatási témáinkban

Elvárások:

 • legalább alapfokú programozási ismeretek

Előny: NetLogo program ismerete

 

5.         „Pletyka és a reputáció dinamikája közösségekben” kutatás előkészítésében való részvétel – tájékozódás a szöveganalitikai lehetőségek között, kódolás, nyelvészeti kategóriák, szótárak létrehozása, alapszintű szöveganalitikai elemzések elkészítése (több jelentkezőt is felveszünk)

Elvárások:

 • BA vagy MA szakon tanuló (főként társadalomtudományi, survey statisztika, vagy nyelvész szakos hallgatók)
 • szöveganalitikában alapszintű jártasság
 • angol nyelvtudás

Előny: R programcsomag ismerete,  hálózatkutatási tapasztalat, cégekkel való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat

 

6.        „Szervezeti kommunikáció, kooperáció és reputáció” kutatás megszervezésében, lebonyolításában, kielemzésében való részvétel

Elvárások:

 • BA vagy MA hallgató (főként társadalomtudományi szakterület, szociológia, survey statisztika, közgazdász)
 • valamelyik statisztikai elemző szoftver ismerete (SPSS, Stata, R…)

Előny: statisztikai elemzésben szerzett gyakorlat, R programcsomag ismerete,hálózatkutatási tapasztalat,cégekkel való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat, angol nyelvtudás

 

7.           Laboratóriumi döntéshozatali kísérletek megszervezésében, lebonyolításában való részvétel

Elvárások:

 • Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója
 • angol nyelvtudás, agilitás, jó szervezőkészség

Előny: statisztikai elemzésben szerzett gyakorlat, programozási ismeretek

A gyakornoki program időtartama: 2017. február – 2017. április

Munkaidő: változó és rugalmas, általában heti 6-8 óra

Szükséges egyéb képességek: pontosság, precizitás, jó kommunikációs készség, a társadalomtudományok, empirikus szociológiai módszerek, a kapcsolatháló-elemzés és/vagy az analitikus társadalomtudomány iránti érdeklődés. Előny, ha a jelentkező hosszabb távon is érdeklődik a kutatói pálya iránt.

A gyakornoki programban való részvételért fizetés nem jár, azonban az MTA TK „Lendület” RECENS kutatócsoport a szakmai gyakorlatról igazolást ad. Példaként említhető, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete elfogadja a szociológia mesterképzésen kötelező szakmai gyakorlatként. A teljesítés utólag is elszámolható.

Jelentkezési határidő: 2017. február 5. (vasárnap)

A jelentkezéseket e-mailben a mandacsko.eszter@tk.mta.hu címre (Mandácskó Eszter részére) várjuk. A jelentkezéshez szükséges: rövid szakmai önéletrajz és egy maximum egyoldalas motivációs levél. Kérünk minden kedves hallgatót / jelentkezőt, hogy motivációs levelében írja le, melyik feladatkör érdekli és ezt a döntését egy rövid indoklással egészítse ki.

A döntést megelőző szóbeli beszélgetések várhatóan FEBRUÁR 7-ÉN és 8-ÁN lesznek. A pontos időpontról az érintettekkel e-mailben egyeztetünk. A gyakorlati időszak hivatalosan október 1-én elkezdődik. Kutatásunkról, programjainkról további információ a http://recens.tk.mta.hu/  oldalon és a csoport facebook (RECENS = Research Center for Educational and Network Studies) oldalán található.