Gyakornoki kiírás, 2017 ősz

Kedves Hallgatók!

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában működő MTA TK „Lendület” Research Center for Educational and Network Studies (RECENS) gyakornoki programot hirdet.

A gyakornoki program lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak az MTA Lendület Program keretében indított „Verseny és negatív hálózatok”, és a „Rákosi rendszer hatalmi hálózatai”, vagy az ERC (European Research Council) által támogatott „Pletyka és a reputáció dinamikája közösségekben” témáját kutató vizsgálatainkba, így értékes tapasztalatokat szerezzenek.

A gyakornokok a kutatócsoport mindennapi tevékenységében, a félév során felmerülő feladatokban vesznek részt, emellett érdeklődésüknek megfelelően valamelyik kutatási témába mélyebb betekintést nyerhetnek, illetve szerepet vállalnak a kutatási téma kidolgozásában és lebonyolításában.  A gyakornokok érdeklődése és a közös munka sikeressége alapján lehetőséget biztosítunk a kutatás témájához kapcsolódó magasabb szintű adatelemzésre (ez akár TDK-dolgozat vagy szakdolgozat elkészítését is jelentheti), pályázatírásban és egyéb projektjeinkben való közreműködésre. Az itt megszerzett gyakorlati tudás és tapasztalat ritka előnyt jelent azok számára, akik az egyetem elvégzése után kutatói-elemzői állást szeretnének. Heti rendszerességgel megtartott olvasóköreink és előadásaink pedig az elméleti tudás bővítéséhez járulnak hozzá.

Továbbá a gyakornokok számára egyéni, szakmai mentorálást biztosítunk. Minden felvett gyakornokhoz egy szenior tagunkat párosítjuk, aki közelebbről segíti a gyakornok beilleszkedését a kutatócsoportba, a kutatómunkába, és emellett szakmai tanácsokkal látja el, és személyre szabott segítséget nyújt.

A közös munka során saját kutatást / elemzést is végezhetnek gyakornokaink, majd a program végén, a gyakornoki időszak lezárásaként lehetőséget biztosítunk eredményeik előadására, megvitatására is.

Végül, de nem utolsó sorban a szorgalmas és kitartó munkát ajánlólevéllel háláljuk meg.

Konkrét kutatások / feladatkörök, melyekre a jelentkezéseket várjuk:

 1. Társadalomtudományi szimulációs modellek felépítése a kutatási témáinkban

Elvárások:

 • legalább alapfokú programozási ismeretek

Előny: NetLogo program ismerete

   2.   „Pletyka és a reputáció dinamikája közösségekben”

Feladatok:

 • kutatás előkészítésében való részvétel
 • kódolás
 • nyelvészeti kategóriák, szótárak létrehozása
 • alapszintű szöveganalitikai elemzések készítése

Elvárások:

 • BA vagy MA szakon tanuló (főként társadalomtudományi, survey statisztika, vagy nyelvész szakos hallgatók)
 • szöveganalitikában alapszintű jártasság
 • angol nyelvtudás

Előny: R programcsomag, Python ismerete,  hálózatkutatási tapasztalat, cégekkel való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat

 

  3.  Informális kommunikáció és pletyka vizsgálata okosórák segítségével”

Feladatok:

 • okosórán alapuló módszertan bővebb megismerése
 • kidolgozott programok műszaki tesztelésében való részvétel
 • adatelemzési módszerek megismerése és továbbfejlesztése

Elvárások:

 • technikai érdeklődés

  4. „Szervezeti kommunikáció, kooperáció és reputáció”

Feladatok:

 • kutatás megszervezésében, lebonyolításában és az eredmények kielemzésében való részvétel
 • BA vagy MA hallgató (főként társadalomtudományi szakterület, szociológia, survey statisztika, közgazdász)
 • valamelyik statisztikai elemző szoftver ismerete (SPSS, Stata, R…)
 • angol nyelvtudás

Előny: statisztikai elemzésben szerzett gyakorlat, R programcsomag ismerete,hálózatkutatási tapasztalat,cégekkel való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat, angol nyelvtudás

 

  5.   Laboratóriumi döntéshozatali kísérletek

Feladatok:

 • kísérletek megszervezésében, lebonyolításában való részvétel

Elvárások:

 • Budapesti Corvinus Egyetem hallgatója
 • angol nyelvtudás, agilitás, jó szervezőkészség

Előny: statisztikai elemzésben szerzett gyakorlat, programozási ismeretek

 

  6.  „Visszautasítások és elfogadások szerepe a tudományos hierarchiában”

Elvárások:

 • statisztikai elemző szoftver ismerete (R…)

Előny: programozás iránti érdeklődés és tapasztalat adatbázisok kezelésében

 

A gyakornoki program időtartama: 2017. október – 2017. december

Munkaidő: változó és rugalmas, általában heti 6-8 óra

Szükséges egyéb készségek és képességek: pontosság, precizitás, jó kommunikációs készség, a társadalomtudományok, empirikus szociológiai módszerek, a kapcsolatháló-elemzés és/vagy az analitikus társadalomtudomány iránti érdeklődés. Előny, ha a jelentkező hosszabb távon is érdeklődik a kutatói pálya iránt.

A gyakornoki programban való részvételért fizetés nem jár, azonban az MTA TK „Lendület” RECENS kutatócsoport a szakmai gyakorlatról igazolást ad. Példaként említhető, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete elfogadja a szociológia mesterképzésen kötelező szakmai gyakorlatként. A teljesítés utólag is elszámolható.

Jelentkezési határidő: 2017. október 8. (vasárnap)

A jelentkezéseket e-mailben a mandacsko.eszter@tk.mta.hu címre (Mandácskó Eszter részére) várjuk. A jelentkezéshez szükséges: rövid szakmai önéletrajz és egy maximum egyoldalas motivációs levél. Kérünk minden kedves hallgatót / jelentkezőt, hogy motivációs levelében írja le, melyik feladatkör érdekli és ezt a döntését egy rövid indoklással egészítse ki.

A döntést megelőző szóbeli beszélgetések várhatóan OKTÓBER 10-11-én lesznek. A pontos időpontról az érintettekkel e-mailben egyeztetünk. A szóbeli beszélgetésre behívott hallgatók az alábbi cikkek közül egyet válasszanak ki és a szóbeli időpontjáig a kiválasztott olvasmányt dolgozzák fel:

Lea Ellwardt, Giuseppe (Joe) Labianca, Rafael Wittek (2012). Who are the objects of positive and negative gossip at work? A social network perspective on workplace gossip. Social Networks, Vol. 34, No. 2

Martin G. Kocher, Martin G.; Simeon Schudy; Lisa Spantig (2016) I lie? We lie! Why? Experimental evidence on a dishonesty shift in groups Munich Discussion Paper No.

Molloy, L. E, Gest, S. D., & Rulison, K. L. (2011). Peer Influences on Academic Motivation: Exploring Multiple Methods of Assessing Youth’s Most Influential Peer Relationships. The Journal of Early Adolescence 31: 13

van den Berg, Yvonne H.M. - Antonius H.N. Cillessen (2015). Peer status and classroom seating arrangements: A social relations analysis. Journal of Experimental Child Psychology 130. 19-34.

Kutatásunkról, programjainkról további információ a http://recens.tk.mta.hu/ oldalon és a csoport facebook (RECENS = Research Center for Educational and Network Studies) oldalán található.