Ring Orsolya történész-levéltáros előadása: Rekrutáció és hivatásgondozás a katolikus egyházban - egyházmegyei támogatott diákok a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban (1957-1975)

   2018. április 10.

Mindenkit szeretettel várunk az MTA TK "Lendület" RECENS  hálózati előadás-sorozatának következő alkalmára 2018. április 10-én (kedden), melyen Ring Orsolya történész és levéltáros tart előadást Rekrutáció és hivatásgondozás a katolikus egyházban: egyházmegyei támogatott diákok a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban (1957-1975) címmel.  Az előadás nyelve magyar.

Az előadás megrendezésére az MTA TK "Lendület" RECENS Kutatócsoport tárgyalótermében (MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T. épület, 1. emelet, 40. szoba) kerül sor 16:00-ás kezdettel.

Absztrakt:

Előadásomban a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban úgynevezett egyházmegyei támogatással tanuló diákokkal kapcsolatos primer források alapján elsődlegesen azt a hipotézist kívánom igazolni, mely szerint az általam vizsgált időszakban az egyházmegyei támogatás intézménye a korábbi kisszemináriumi hagyomány továbbélését jelentette, és ezen keresztül a hivatásgondozást valamint a katolikus papság rekrutációs bázisának megteremtését szolgálta. Munkám során alapkutatások elvégzésre van szükség, mivel a témára vonatkozóan olyannyira nem állnak rendelkezésre előzménykutatások, hogy a kezdeti fázisban a jelenség létezésének igazolása volt a feladatom. A kutatás során eddig tíz tanév adatait dolgoztam fel, és egy közel kétszáz fős mintán vizsgáltam az egyházmegyei támogatás intézményét. Emellett a témára vonatkozóan egyházmegyei szinten elvégeztem a Pannonhalmi Bencés Gimnázium vonzáskörzetének vizsgálatát is. Jelenleg a támogatott diákok társadalmi hátterére, és ehhez kapcsolódóan szüleik munkajelleg-csoportok szerinti eloszlására vonatkozó adatok feltárása zajlik. Valamint adatokat gyűjtök arra vonatkozóan, hogy mennyire volt eredményesnek tekinthető ez a támogatási rendszer a rekrutációs bázis megteremtése szempontjából. Hosszabb távon célom továbbá annak a katolikus egyházon belüli kapcsolathálónak a megrajzolása, amelynek révén lehetővé vált az egyházmegyei támogatás intézményének működése a diktatúra időszakában.