Rákosi kutatás leírása, kutatási terv

Bevezetés

A kutatásunk célja a Rákosi-korszak (1948-1956) politikai hatalmi / uralmi elit elköteleződési, lojalitási hálózatának felrajzolása, több típusú történeti forráson keresztül. Tulajdonképpen ez nagyjából lefedi az Magyar Dolgozók Pártja (MDP) csúcsszervének, a Központi Vezetőség (KV) tagjainak a viszonyait, valamint magában foglalja a Párt (tagjainak) látens és manifeszt hierarchia valamint a kapcsolatok dinamikájának történeti hálózati elemzését. Különös figyelmet szentelünk a negatív kapcsolódások (hálók) feltérképezésére, a döntési szintek változásaira, a feltételezetten kialalkult klikkekre (reformista/megengedő vs. szektás/ kemény vonalas) ezen belül a klánok (familiárisi, rokonsági-csoportok) befolyására és szerepére a korszakban és a korszakon belüli időszakos ciklusokban,vamelyek nem értelmezhetőek például a korábbi munkásmozgalmi vagy szovjet kapcsolodások citálása nélkül.

A kutatás pionír jellegű és multidiszciplinális, mivel empirikusan még feldolgozatlan történeti (elsősorban levéltári) források alapján történik úgy, hogy a történelem valamint társadalom-tudomány módszereit ötvözi. A kutatás során szövegfelismerő és elemző programokkal (például atlas.ti), scriptekkel vizsgáljuk a forrásszövegeinket.

Első körben az MDP csúcs szerveinek határozatainak jegyzőkönyveit vizsgáljuk, és ez alapján készítünk el egy gyakorisági valamint kölcsönösségi táblázatot, illetve erre vetítjük rá az életrajzi adatokból képzett attributumokat, magyarázó (csoportképző) változókat, például szocio-demográfiai változókat.

Az archontológia történeti segédtudomány eredményeire építenénk a fenti adatbázist, például Szakadát István és T. Varga György által készített  és rendszerezett hatásköri listák (nomenklatúra) anyagai irányadóak - ám egyben felülvizsgálatra és kiegészítésre szorulnak. A korszakot értő és értelmező adatbányászátban, továbbá az interaktív és további kutatások számára kaput nyitó, kereshető adatbázis kialakításában Szakadát István a szakmai partnerünk.

Szakmai partnereink: Szakadát István, MNL, BFL

A kutatási projekt vezetője Havadi Gergő, szociológus

E-mail: Havadi.Gergo@tk.mta.hu

A kutatás időtartama: 2015. január-2017. január

A program keretében várjuk gyakornokok (egyetemi vagy főiskolai BA, MA hallgatók) jelentkezését szakmai önéletrajzzal a recens@tk.mta.hu címen!

A projektre 2015-től induló PhD-program keretében pedig doktoranduszt keresünk, részletek itt.