Galántai Júlia

Galántai Júlia
CV letöltése

kutató

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK Recens)
Kutatási területek

oktatásszociológia, gender, társadalmi egyenlőtlenségek

Kiemelt publikációk
  • Galántai Júlia 2015. Audiovizuális technikák használata az oktatáskutatásban. Új Pedagógiai Szemle. 9-10: pp. 45-53.
  • Galántai Júlia, Szemerszki Marianna 2015. A tehetségpontok hálózata Kállai Gabriella (szerk.) Tehetséggondozó Programok Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 176 p. (ISBN:978-963-682-706-9)
  • Bander Katalin, Galántai Júlia. 2015. Az eredményesség dimenziói és háttértényezői intézményi szemmel Szemerszki Marianna (szerk.) Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 162 p. (ISBN:978-963-682-884-4)
Projektek
H2020-ERC-2014-CoG: No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation (EVILTONGUE-648693)