Boros István

Boros István
CV letöltése

Kutatási asszisztens

(MTA TK Recens)
Kutatási területek

szövegbányászat, szövegalapú kapcsolatháló-elemzés és vizualizáció

Kiemelt publikációk
1. Boros I. (2013). Életpálya-tanácsadás Szakemberektől Szakembereknek, Szak-és felnőttképzés. 2. évf. 11-12. szám. Elérhető:
https://www.nive.hu/Downloads/szakkepzesi_szolgaltatas/Folyoiratok/DL.php?f=Szak_es_Felnottkepzes_2013_11-12.pdf (2016.12.01.)
2. Boros I. (2014). Szavak, képek, jelentés - Kvalitatív kutatási olvasókönyv [recenzió], Szakképzési Szemle 30. évf. 2. szám. Elérhető:
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=136414 (2017.05.14.)
3. Sztaray Kézdy É., Birher N., Boros I. et al. (2014). A kvantitatív szövegelemzés, mint előrejelzési lehetőség, Pénzügyi Szemle Online.
URL:http://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/a-kvantitativ-szovegelemzes-mint-elorejelzesi-lehetoseg
4. Boros I. (2015). A hálózatelmélet alkalmazhatósága a pályaorientációs szakirodalmak vizsgálatában, Szakképzési Szemle. 31. évf. 2. szám.
5. Czakó Á., Győri Á., Schmidt L., Boros I. (2017). Kooperáció, élmény, valóság-megismerés a szakmai oktatásban. (A szakmai oktatás módszertani fejlesztésének társadalmi hátteréről), Társadalom Tudományi Szemle (socio.hu). 2. szám.
Projektek

H2020-ERC-2014-CoG: No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation (EVILTONGUE-648693)