Bodor-Eranus Eliza Hajnalka

Bodor-Eranus Eliza Hajnalka
CV letöltése

kutató

Tudományos munkatárs (MTA TK Recens)
Kutatási területek

véleményvezetők, kapcsolatháló-elemzés

Kiemelt publikációk
  • Magyar nyelvű folyóirat cikkek
     

2018. Bodor-Eranus Eliza Hajnalka, Letenyei László, Pápay Boróka: Mennyi az Ön havi nettó jövedelme? Anyagi helyzetre vonatkozó kérdések érvényessége és a válaszmegtagadás problémája, rugalmas kérdőívezés alapján. Szociológiai Szemle (megjelenés előtt).

 

2014. Bodor-Eranus Eliza: Jó kezdet – fél siker? A magyarországi kistelepülések eltérő pályázati aktivitásának objektív és szubjektív okai. Erdélyi társadalom. 11. évfolyam, 2. szám.

 

2012. Bodor-Eranus Eliza: Kis halak – nagy falatok? A települések eltérő pályázati gyakorlatai Magyarországon. Belvedere Meridionale. XXIV. évfolyam, 1. szám. 68-78.

2011. Becze Orsolya, Bodor-Eranus Eliza: Az erősek a gyorsak. Kapcsolathálózati kulcsszereplők egy reformpedagógiai program bevezetése során. Esély. 22. évfolyam, 5. szám. 30-39.

2011. Bodor-Eranus Eliza: Az önkormányzatok pályázati dinamikája két magyarországi régióban. Pro PublicoBono Online. TÁMOP Speciál. TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005.

2011. Eranus Eliza: Kulcs a gyors információáramláshoz. A társadalmi tőkétől a hatékony szervezetig. Szellem és Tudomány. 2-3 szám. 193-210.
2006: Eranus Eliza, Lengyel György, Siklós Viktória: A cserénfai kísérlet két év múlva. Információs Társadalom 2006/2. 109-122 old. http://www.ittk.hu/infonia/infotars/arch_2006_2.html

2004. Bandár Márton, Eranus Eliza, Gáll Zoltán, Gergely Orsolya, Kiss Ágnes Orsolya, Kovács Zsuzsa, Letenyei László, Szathmári Milán, Szűcs Nóra, Tamás Ervin: Beszámoló a bonchidai falukutatásról. In. WEB. Települések, változó társadalmi terek. Max Weber Szociológia Szakkollégium. Kolozsvár. 89-99 old.

2004. Lengyel György, Eranus Eliza, Füleki Dániel, Lőrincz László, Siklós Viktória: A cserénfai kísérlet: Beszámoló egy aprófaluban lebonyolított számítógép és internettelepítés tapasztalatairól. Budapest. Jel-Kép 2004/2.

 

 

Angol nyelvű folyóirat cikkek

 

2017. Hanna Kónya- Eliza Bodor-Eranus: Mixed methodology for the identification of a first generation, transnational, minority elite. Periferia (Revista de Recerca I Formacio en Antropologia), Vol 22. Num 2.

 

2016. Eliza Bodor-Eranus – Hanna Kónya – László Letenyei: Structural holes in the local governments’ tendering activity network in a Hungarian sub-region. socio.hu, DOI: 10.18030/socio.hu.2016en.202

 

2013. Letenyei László, Bodor-Eranus Eliza, Nagy Gábor Dániel: Elastic Survey and its First Applications in Romania and Hungary. Studia Universitatis Babes Bolyai Sociologia VIII: 129-147.

 

2011. Bodor-Eranus Eliza, Kónya Hanna: The Prominent Csángó Hub. Key actorsinthenetworkstructure of the Csángó elite. Review of Sociology. Volume 21.,Issue 4. 113-129.

 

2006. Gyorgy Lengyel, Eliza Eranus, Dániel Füleki, László Lőrincz, Viktória Siklós: The Cserénfa experiment.TheJornal of CommunityInformatics.Volume 2., Nr. 3. http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/viewArticle/296

 

 

Könyv fejezetek

 

2016. Bodor-Eranus Eliza, Pápay Boróka, Kubik Bálint: A Scientific Network Analysis of Business Organizations: Research Design and Practice. In Serban Olah et. al. (szerk.): Current Challenges in Social Sciences. 76-87 old.

 

2005. Eranus Eliza, Láng Sarolta, Máth András és Rácz Attila: A kérdőíves adatfelvétel újabb módszerei: telefonos, számítógéppel támogatott interjú (CAPI, CATI) és internetes adatgyűjtés. In. Letenyei László (szerk): Településkutatás. A település és térségi tervezés társadalomtudományos alapozása. Módszertani szöveggyűjtemény. L’Harmattan és Ráció kiadó. 545-592 old.

 

2004. Eranus Eliza, Láng Sarolta, Letenyei László: Személyi úton terjedő számítógép. In: Tibori Tímea (szerk.) Az információs társadalom. Budapest: Magyar Szociológiai Társaság.

 

2004. Eranus Eliza és Letenyei László: Teleház és/vagy magánház. In: Lengyel György-Siklós Viktória (szerk.): A cserénfai kísérlet. Beszámoló egy aprófaluban lebonyolított számítógép- és internet-telepítés tapasztalatairól. Műhelytanulmányok. Budapest: BKÁE. 63-87 old.

 

2003. Eranus Eliza, Letenyei László, Siklós Viktória: Sok link = Internet? A kapcsolati tőke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérdőíves adatfelvétel és résztvevő megfigyelés alapján. In: Lengyel György (szerk.): Információs technológia és helyi társadalom. Budapest: BKÁE, II. kötet 29-76. www.socialnetwork.hu

Projektek
H2020-ERC-2014-CoG: No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation (EVILTONGUE-648693)