Kaderják Anita (T-TUDOK) és Szécsi Judit (ELTE TÁTK) előadása

   2017. október 17.

Mindenkit szeretettel várunk az MTA TK "Lendület" RECENS  hálózati előadás-sorozatának következő alkalmára 2017. október 17-én (kedden), melyen Kaderják Anita  (T-TUDOK) és Szécsi Judit (ELTE TÁTK) tartanak előadást teljesítménymérés az oktatás területén témakörben (pontos címe később). Az előadás nyelve angol.

Az előadás megrendezésére az MTA TK "Lendület" RECENS Kutatócsoport tárgyalótermében (MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., T. épület, 1. emelet, 40. szoba) kerül sor 16:00-ás kezdettel.

Absztrakt:

A kutatási anyag azt vizsgálja, hogyan alakulnak a szegregátumokban élő általános iskolás tanulók droghasználati szokásai Magyarországon, mi befolyásolja a kábítószerekről kialakult tudásukat, különös tekintettel az új pszichoaktív szerekre. A kutatás során online adatfelvételt végeztünk, melyet több, mint 3000 felső tagozatos általános iskolás töltött ki. A kvantitatív elemzés eredményeit kvalitatív vizsgálat árnyalja, melyet Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három-három iskolájában végeztük: alanyai 5.-es és 8. osztályos diákok voltak, a hozzájuk kapcsolódó érintettek (pedagógusok és szülők), és a helyi védőháló tagjai.  Az online adatfelvétel alapján készített többváltozós adatelemzés eredménye alapján a szülők nevelési stílusa, az életmód és az élettel való elégedettség mellett az iskola is fontos szerepet játszik a tanulók droghasználati szokásaiban. Azok, akik rossz tanulónak tartják magukat, és nem érzik, hogy közösséghez tartoznának az iskolában, azok jobban ki vannak téve annak a veszélynek, hogy rászokjanak a cigarettára vagy kábítószerre. A kvalitatív vizsgálat alapján elmondható, hogy a kutatásban részt vevő ötödikesek nagy része még nem próbálja ki a drogot, ellentétben az alkohollal és cigarettával, de tudnak róla és ismernek olyanokat, akik drogoznak. A nyolcadikos osztályokban már szerhasználókkal is találkoztunk. A látottak alapján az iskola nem készíti fel a diákokat arra, hogy megküzdjenek problémáikkal (súlyos a kreativitás, problémamegoldó képességek hiánya), sokan ezeket a feszültségeket próbálják meg kábítószerekkel feloldani. Tapasztalataink szerint a pedagógusok és szülők tájékozatlanabbak a tanulóknál a kábítószerekkel kapcsolatban, és nem is érzik azt súlyos problémának. Általános tapasztalat, hogy hiányoznak a segítségkérés és -adás eszközei, hálózatai, a tanulókban a kábítószerhasználó kortársak támogatására csak külső, hatalmi megoldások merülnek fel. Tanulmányunkban a probléma feloldását elősegítő javaslatokat is megfogalmazunk.

Biográfia:

Kaderják Anita közgazdász, fő érdeklődési területe a teljesítménymérés az oktatás területén, különös tekintettel az eltérő családi háttérből származó diákok közötti különbségekre, és a pedagógusok teljesítményének értékelésére.

Tanulmányok

2012-2015: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Közgazdasági elemző MA

2009-2012: Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi kar, Gazdálkodási és menedzsment BA

2009-2014: A Corvinus Egyetem Rajk László Szakkollégiuma, Budapest