Publications and Working Papers

Books

 • Néray, Bálint & Vörös, András: (szerk.) 2013. Behálózott Iskolák: Iskolai hálózatkutatás egy kelet-magyarországi kisvárosban. Budapest: L'Harmattan Kiadó. (Széchenyi Füzetek XXI.) (ISBN:978-963-236-717-0) Szerzők: Boda Zsófia; Csaba Zoltán László; Makovi Kinga; Néray Bálint; Pál Judit; Takács Károly; Vörös András.
 • Paksi Borbála – Veroszta Zsuzsanna – Schmidt Andrea – Magi Anna – Vörös András – Felvinczi Katalin: Pedagógus – Pálya - Motiváció. Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015 (Kutatási témához szorosan nem kapcsolódó könyv)

 

Articles in international scientific journals with impact factor

 • Biondi Y. and Righi S. 2015. What does the financial market pricing do? A simulation analysis with a view to systemic volatility, exuberance and vagary, Journal of Economic Interactions and Coordination, DOI: 10.1007/s11403-015-0159-3. Impact Factor 2015: 0.962
 • Boda, Zsófia and Néray, Bálint 2015. Inter-Ethnic Friendship and Negative Ties in Secondary School. Social Networks, 43: 57-72. Impact Factor 2015: 2.784
 • Bojanowski, M. and Corten, R. 2014. Measuring Segregation in Social Networks. Social Networks, 39: 14-32. Impact Factor 2014: 2.000
 • Bravo, G., Squazzoni, F., and Takács, K. 2015. Intermediaries in Trust: Indirect Reciprocity, Incentives, and Norms. Journal of Applied Mathematics, Article ID 234528. Impact Factor 2015: 0.68.
 • Grow, A., Takács, K., and Pál, J. 2016. Status Characteristics and Ability Attributions in Hungarian School Classes: An Exponential Random Graph Approach. Social Psychology Quarterly, May. DOI: 10.1177/0190272516643052. Impact Factor 2015: 1.457.
 • Keller, Tamás. 2016a. If Grades Are Not Good enough - The Role of Self-Assessment in the Transition to Tertiary Education. International Journal of Educational Research 77:62–73. Retrieved (http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0883035515304870). Impact factor 2015: 1.244
 • Keller, Tamás. 2016b. Mighty Oaks from Little Acorns? The Role of Self-Assessment in Educational Transitions: Mediation and Moderation Effects. Research Papers in Education. Impact factor 2015: 0.820
 • Keller, Tamás. 2016c. Sticky Assessments – the Impact of Teachers’ Grading Standard on Pupils’ School Performance. Educational Studies 42(5):493–518. Retrieved (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03055698.2016.1230047). Impact factor 2015: 0.500
 • Lőrincz László 2016. Interethnic dating preferences of Roma and non-Roma secondary school students. Journal of Ethnic and Migration Studies. DOI: 10.1080/1369183X.2016.1160769 Impact Factor 2015: 1.536
 • Mäs, M., Flache, A., Takács, K., and Jehn, K. A. 2013. In the Short Term We Divide, in the Long Term We Unite: Demographic Crisscrossing and the Effects of Faultlines on Subgroup Polarization. Organization Science, 24: 716-736. http://dx.doi.org/10.1287/orsc.1120.0767. Impact Factor 2013: 3.807.
 • Pál, J., Stadtfeld, C., Grow, A., and Takács, K. 2016. Status Perceptions Matter: Understanding Disliking among Adolescents. Journal of Research on Adolescence, forthcoming. DOI: 10.1111/jora.12231 Impact Factor 2015: 2.48.
 • Righi, S. and Takács, K. 2014. Emotional Strategies as Catalysts for Cooperation in Signed Networks. Advances in Complex Systems, 17(2), 1450011. http://dx.doi.org/10.1142/S0219525914500118. Impact Factor 2014: 0.968.
 • Righi, S. and Takács, K. 2017. The miracle of peer review and development in science: an agent-based model. Scientometrics, first online: 03 March 2017 DOI: 10.1007/s11192-017-2244-y. Impact Factor: 2.084
 • Squazzoni, F., Bravo, G., and Takács, K. 2013. Does Incentive Provision Increase the Quality of Peer Review? An Experimental Study. Research Policy, 42(1): 287-294. Impact  Factor 2013: 2.598.
 • Számadó, Sz. 2015. Attention-Seeking Displays. PLOS One 10(8): e0135379. doi: 10.1371/journal.pone.0135379 Impact Factor 2015: 3.54.
 • Számadó, Sz., Penn DJ 2015. Why does costly signalling evolve? Challenges with testing the handicap hypothesis. Animal Behaviour 110: 9-12. doi:10.1016/j.anbehav.2015.06.005 Impact Factor 2015: 3.169.
 • Számadó, Sz., Szalai, F. & Scheuring,I. (2016) Deception Undermines the Stability of Cooperation in Games of Indirect Reciprocity. PLOS One doi: 10.1371/journal.pone.0147623 Impact Factor 2015: 3.54.
 • Takács, K. and Squazzoni, F. 2015. High Standards Enhance Inequality in Idealized Labor Markets. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 18(4), 2, http://jasss.soc.surrey.ac.uk/18/4/2.html. DOI: 10.185642940 Impact Factor 2015: 1.773.
 • Takács, K., Flache, A., and Mäs, M. 2016. Discrepancy and Disliking Do Not Induce Negative Opinion Shifts. PLOS One, 11(6): e0157948. doi:10.1371/journal.pone.0157948. Impact Factor 2015: 3.54.
 • Vörös, A., Snijders, T.A.B. 2017. Cluster analysis of multiplex networks: Defining composite network measures. Social Networks, 49: 93-112. doi: 10,16/j.socnet.2017.01.002 Impact Factor 2015: 2.784
 • Vukov J. 2014. Accurate Reactions Open Up the Way for More Cooperative Societies. Physical Review E, 90(3): 032802. Impact Factor 2014: 2.288
 • Vukov, Jeromos; Varga, Levente; Allen, Benjamin; Nowak, Martin A. and Szabó, György 2015. Payoff components and their effects in a spatial three-strategy evolutionary social dilemma, Physical Review E 92, 012813. Impact Factor 2015: 2.252.

 

Non research topic related articles in international scientific journals with impact factor

 • Hegedűs R, Pári A., Drjenovszky Z., Kónya H. 2014. Twinship as a resource: zygosity- and gender-based comparison of twins' attitudes toward twinship. Twin Research and Human Genetics, 17(5): 376-382. Impact Factor 2014: 2.297.
 • Szolnoki A., Vukov J., Perc, M. 2014. From Pairwise to Group Interactions in Games of Cyclic Dominance. Physical Review E, 89(6): 062125. Impact Factor 2014: 2.288
 • Varga L., Vukov J., Szabó Gy. 2014. Self-organizing Patterns in an Evolutionary Rock-Paper-Scissors Game for Stochastic Synchronized Strategy Updates. Physical Review E, 90: 042920. Impact Factor 2014: 2.288

 

Articles in referred scientific journals without impact factor

 • Bodor-Eranus, E., Kónya, H., Letenyei, L. 2016. Structural Holes int he Local Governments’ Tendering Activity Network in a Hungarian Sub-Region. Socio.hu: Space and society: Special issue in English No.4: 177-202. DOI: 10.18030/Socio.hu.2016EN.202
 • Csarkó András, Dunai Szilvia, Kisfalusi Dorottya, Szászik Mónika, Szűcs Melinda 2012. Ungarn – Systemtransformation in Wirtschaft und Politik von 1990 bis 2012. Aktuelle Ostinformationen 44 (3-4): 22-35.
 • Galántai Júlia 2015. Audiovizuális technikák használata az oktatáskutatásban. Új Pedagógiai Szemle. 9-10: pp. 45-53.
 • Gulyás Attila 2016. Subjective Well-being and work - a Brief Review on International Surveys and Results. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2 (1): 74-97
 • Gulyás Attila-Janky Béla 2016. Választójog és intergenerációs igazságosság: Témakeretezés és választói attitűdök. Szociológiai Szemle, 2016/03: 56-77.
 • Keller Tamás 2016a. Ha a jegyek nem elég jók... Az önértékelés szerepe a
  felsőoktatásba való jelentkezésben. Közgazdasági Szemle, 63(1): 62-78.
 •  Keller, Tamás. 2016b. The Power of Family? Change in Academic Achievement After Breakdown of the Biological Family. Journal of Divorce & Remarriage.
 • Keszi, Roland, Pál, Judit & Papp, Gergő 2014. Cooperation and Exclusion: An Explorative Analysis of Collaborative Networks of Hungarian Disability Organizations. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 5:(1), pp. 111-129.
 • Keszi, Roland; Pál, Judit & Papp, Gergő 2014. Fogyatékosügyi szervezetek együttműködési kapcsolatai Magyarországon: Pillanatfelvétel a nonprofit szektor egyik speciális szegmensének hálózatszerveződési karakterisztikájáról. Gyógypedagógiai Szemle, 42:(1), pp. 9-22.
 • Kisfalusi Dorottya 2013. Kapcsolati és hálózati tőke - Vázlat a társadalmi tőke kettős természetéről. Szociológiai Szemle, 23(3): 84-101.
 • Kisfalusi Dorottya 2016. The quality of inter- and intra-ethnic friendships among Roma and non-Roma students in Hungary. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy  7: (1) 3-26.
 • Koltai J. 2013. A strukturális egyenletek modellezésének bemutatása egy komplex dizájnú kutatás (ISPJ) adatain keresztül. Szociológiai Szemle 23(2): 31-51.
 • Koltai J. 2013. Nemzeti identitás a különböző földrajzi-nemzetiségi alcsoportok között Pro Minoritate  2013(2): 60-78.
 • Kónya, H. 2015. La emergencia de una red de cooperación entre los miembros de una elite transnacional: los Csangos de Moldavia. Revista Redes, 26(2): 40-69.
 • Kónya, H. 2015. Obesogenic environment?: Personal decisions, and institutional and government responsibility Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association 25:(4) 75-81.
 • Kubik, B. Gy. & Pápay, B. 2018. The Boundaries and External Connections of the Hyperlink Network of Hungarian Websites in Romania. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 3 (1): 76-95. DOI: 10.17356/ieejsp.v3il.300
 • Lőrincz L. 2014. A magyar középiskolások párválasztási preferenciái: a roma – nem roma heterogenitás hatása. Szociológiai Szemle, 24(2).
 • Mezei Gabriella. 2013. Motivációs stratégiák a nyelvórán. Modern Nyelvoktatás, 19(1-2), 36-50.
 • Radó, M., Nagy, B., Király, G. 2015. Work-to-Family Spillover: Gender Differencies in Hungary. Demográfia, Vol. 58. No.5. English Edition, 39-64. DOI: 10.21543/DEE.20.15.2
 • Szvetelszky Zs. (2015) Hálózat nélkül nincs terjedés. 83-86.o. Természet Világa/Természettudományi Közlöny. 146. évf. 2015. 1. különszám: Hálózatkutatás, hálózatelmélet.

 

Book chapters

 • Acsády Judit, Néray Bálint, Schmidt Andrea, 2013. Aktív állampolgárság – nemek közötti egyenlőség – szubjektív boldogság - - In: Szász Antónia, Kirzsa Fruzsina (szerk.) - A kultúra rejtelmei - Budapest: L'Harmattan, pp. 219-230. (ISBN:978-963-236-741-5)
 • Bander Katalin, Galántai Júlia Az eredményesség dimenziói és háttértényezői intézményi szemmel Szemerszki Marianna (szerk.) Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. 162 p. (ISBN:978-963-682-884-4)
 • Csaba, Zoltán László & Pál, Judit 2013. Az ezerarcú agresszió - Az utálat és az agresszió QAP elemzése egy kelet-magyarországi kisváros középiskoláiban, In: Néray, Bálint & Vörös, András: (szerk.) Behálózott Iskolák: Iskolai hálózatkutatás egy kelet-magyarországi kisvárosban. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 13-30. (Széchenyi Füzetek XXI.) (ISBN:978-963-236-717-0)
 • Galántai Júlia, Szemerszki Marianna A tehetségpontok hálózata Kállai Gabriella (szerk.) Tehetséggondozó Programok Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), 2015. 176 p. (ISBN:978-963-682-706-9)
 • Havadi, Gergő: Individualist, Traditionalists, Revolutionaires, or Opportunists? The Political and Social Constellations of Jazz in Hungary during 1950s-1960s. In Gertrud Pickhan, Rüdiger Ritter (eds.): Meanings of Jazz in State Socialism. Frankfurt am Main, 2016, Peter Lang
 • Horn D., Keller T. 2015. Hungary: the impact of gender culture. In: Blossfeld H-P, Skopek J., Triventi M., Buchholz S. (szerk.): Gender, education and employment: an international comparison of school-to-work transitions. 416 p. Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Publishing, 287-303.
 • Keller T. 2014. Megfogyva bár, de törve … Mérsékelten javuló mutatók, súlyosan növekvő politikai polarizáltság a magyar értékrendszerben, változások 2009 és 2013 között. In: Tóth István György, Kolosi Tamás (szerk.): Társadalmi riport 2014. Budapest: TÁRKI. 375-403.
 • Keller T. 2015. Gondolatok a kultúra méréséről és a mérés néhány következményéről. In: Pusztai G, Lukács Á (szerk.): Közösségteremtők: Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt. Debrecen: Debrecen University Press, 381-395.
 • Keller, Tamás and Péter Róbert. 2016. Inequality in Educational Returns in Hungary. In: F. Bernardi and G. Ballarino (szerk): Education, Occupation and Social Origin A Comparative Analysis of the Transmission of Socio-Economic Inequalities. Cheltenham: Edward Elgar Pub. Pp. 49–63
 • Kisfalusi, Dorottya 2012. Socio-demographic Features, the Cultural and Social Resources of Immigrants and Drivers of Migration. In Lengyel György-Tóth Lilla-Göncz Borbála (eds.): Migrants and the Hungarian Society. Dignity, Justice and Civic Integration. Corvinus University of Budapest, Budapest.
 • Koltai J. 2013. Görög-magyar görbe tükör. In: Fokasz Nikosz (ed.) Identitások határán. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 2013. 76-92. ISBN: 9789632870625.
 • Lőrincz László 2014. A verseny és a versenypolitika szerepe a gazdasági növekedés elősegítésében In: Valentiny Pál, Kiss Ferenc László, Nagy Csongor István (szerk.) Verseny és Szabályozás 2013. Budapest: MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet.
 • Mandácskó, E., Panyik, B. 2013. Osztályon belüli népszerűség mérései közötti különbség a dohányzási szokások esetében, In: Juhász Péter (szerk.) Közgazdász diáktudós – Hatékonyság és imázs, pp. 105-120. Budapesti Corvinus Egyetem és Alinea Kiadó, Budapest
 • Mezei, G. (2014). The effect of motivational strategies on self-related aspects of student motivation and second language learning. In M. Magid, & K. Csizér (Eds.), The impact of self-concept on second language learning. Bristol: Multilingual Matters
 • Righi, S. and Takács, K. 2015. Parallel versus Sequential Update and the Evolution of Cooperation with the Assistance of Emotional Strategies. In: Cordier, S., Ertur, C., Debarsy, N., Lucas, D., Nemo, F., Poisson, G., and Vrain, C. (eds.): Interactions in Complex Systems, Cambridge Scholars Publishing, accepted for publication.
 • Szántó Z. és Takács K. 2012. Analitikus szociológia és hálózatelemzés (Analytical Sociology and Network Analysis). In: Kmetty Z. és Koltai J. (szerk.): Változó képletek, változatos perspektívák. Tanulmánykötet Tardos Róbert 65. születésnapjára. Háttér Kiadó, Budapest, 26-54.
 • Szvetelszky Zs. 2016. A terjedés jellegzetességei: az intraperszonális szinttől a csoportközi transzformációig. In: Balázs Géza - Kovács László - Szőke Viktória (szerk.):  Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. INTER - Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest 212-221.p.
 • Takács, Erzsébet, Vicsek, Lilla & Pál, Judit 2013. Lányok útja a műszaki diplomáig - Középiskolai és felsőoktatási esélyek és nemi különbségek a műszaki pályaválasztás területén. In: Szekeres, Valéria & Krolify Vélemény-és Szervezetkutató Intézet (szerk.) "Ti ezt tényleg komolyan gondoltátok?" : Nők és a műszaki felsőoktatás. Budapest: Óbudai Egyetem, pp. 15-213. (ISBN: 978-615-5018-59-6)
 • Takács K. 2013. A teljesítmény, a népszerűség és az agresszió kapcsolati gyökerei. In: Néray B. és Vörös A. (szerk.): Behálózott iskolák. Iskolai hálózatkutatás egy kelet-magyarországi kisvárosban. Széchenyi Füzetek XXI. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 7-12.
 • Takács, K. 2013. InterGroup Conflict, Models of. In: Pashler, H. (ed.): Encyclopedia of the Mind. Sage, 435-437.
 • Takács, K., Squazzoni, F., Bravo, G., and Castellani, M. 2014. Employer Networks, Priming, and Discrimination in Hiring: An Experiment. In: Manzo, G. (ed.): Analytical Sociology: Norms, Actions, and Networks. Wiley & Son, 373-396.

 

Referred conference issues

 • Righi, S. and Takács, K. 2014. Signed Networks, Triadic Interactions and the Evolution of Cooperation. In: A. Graudenzi, G. Caravagna, G. Mauri, M. Antoniotti (Eds.), Proceedings of the Wivace 2013 Italian Workshop of Artificial Life and Evolutive Computing. EPTCS 130 (2013), pp. 104-107, doi: 10.4204/EPTCS.130.17
 • Righi S. and Carletti T. 2013. Face-to-Face Discussions: Networking or Opinions Exchange?, In Proceedings of the European Conference on Complex Systems 2012, Gilbert T.; Kirkilionis, M.; Nicolis, G. (Eds.), Springer Proceedings in Complexity (2013), XVII, ISBN 978-3-319- 00395-5.
 • Righi, S. and Takács, K. 2014. Triadic Balance and Closure as Drivers of the Evolution of Cooperation, In: Proceedings of the European Social Simulations Association (ESSA) Conference 2014.
 • Righi, S. and Takács, K. 2014. Degree Variance and Emotional Strategies Catalyze Cooperation in Dynamic Signed Networks. In: Proceedings of the European Conference on Modeling and Simulation (ECMS).
 • Righi S., Carletti T., Aldashev G. 2012. Behavioral Biases and Informational Inefficiency in an Agent-Based Financial Market, In: Proceedings of European Social Simulation Association Conference (ESSA 2012).

 

Book reviews in international scientific journals with impact factor

 • Pápay B. 2016. Book Review: Does Altruism Exist?: Culture, Genes and the Welfare of Others. Frontiers in Psychology. 7:1614. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.01614. Impact Factor 2016: 2.463
 • Righi S. 2013. Review of Decoding Complexity: Uncovering patterns in Economic Networks (Springer Theses), Journal of Artificial Societies and Social Simulations, 16(4). Impact Factor 2013: 0.531.
 • Takács K. 2013. Positive Linking: How Networks Can Revolutionise the World by Ormerod, Paul. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 16(2), <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/16/2/reviews/5.html> Impact Factor 2013: 0.531.
 • Takács, K. 2015. Social Dynamics by Skyrms, Brian. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 18(1), <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/18/1/reviews/5.html> Impact Factor 2014: 0.941.

 

Book reviews in international scientific journals without impact factor

 • Boldvai-Pethes Laura 2016. The end of representative politics by Simon Tormey (2015, Cambridge, John Wiley & Sons, Polity Press) Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7(1) 131-134. DOI: 10.14267/CJSSP.2016.01.10
 • Radó, M., Bari, D., Fehér, K., Duráczky, B., Horzsa G. 2016. Distant love by Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim (2013, Cambridge, Polity press) Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7(1) 125-130. DOI: 10.14267/CJSSP.2016.01.09

 

Book reviews in Hungarian

 • Kisfalusi, Dorottya (2012): A piacok morális korlátai (The Moral Limits of Markets). Esély 2012/2: 115-119.
 • Kónya H. 2015. Romapasztoráció - vagy pasztoráló romák? Iskolakultúra 3: 129-131. Tar Éva (2014, szerk.): Rashajok, papok, szer-zetesek. Istenes emberek a cigányok között. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Budapest könyvének recenziója.
 • Mezei, G. (2012). Hogyan válik Magyarországon a közjószág közrosszá? Adalékok a kapcsolati tőke irodalmához. Sik Endre: A kapcsolati tőke szociológiája. socio.hu

 

Working papers published abroad

 • Biondi Y. and Righi S. 2015. Inequality, Mobility and the Financial Accumulation Process: A Computational Economic Analysis, Department of Economics ”Marco Biagi” Working Paper 58/2015, University of Modena and Reggio Emilia. ISSN: 2281-440X
 • Biondi Y., Righi S. (2015), Much ado about making money: The impact of disclosure, News and Rumors over the Formation of Security Market Prices over Time , 75/2015, Department of Economics Marco Biagi Working Paper Series, University of Modena and Reggio Emilia. ISSN: 2281-440X
 • Bravo, G., Squazzoni, F., and Takács, K. 2012. Intermediaries in Trust: An Experimental Study on Incentives and Norms. Collegio Carlo Alberto „Notebooks” Working Paper series, No. 240. Torino. http://www.carloalberto.org/assets/working-papers/no.240.pdf
 • Carroni E. and Righi S. 2015. Pricing in Social Networks under Limited Information, Working Paper 15/03, University of Namur.
 • Chroł, Bartosz and Bojanowski, Michał 2015. Link Prediction for Co-authorship Network. University of Warsaw Working Paper.
 • Keller T. and Neidhöfer, G. 2015. Who Dares, Wins? A sibling analysis of tertiary education transition in Germany. In.: SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data Research at DIW Berlin, Research Paper Nr.: 713.
 • Righi S. 2012. Campaign Spending and Rents in a Probabilistic Voting Model, Working Paper, Namur.
 • Righi S. 2015: Campaign Spending and Rents in a Probabilistic Voting Model, 73/2015, Department of Economics Marco Biagi Working Paper Series, University of Modena and Reggio Emilia.
 • Righi, S. and Takács, K. 2014. Emotional Strategies as Catalysts of Cooperation in Signed Networks. SSRN Working Paper. http://ssrn.com/abstract=2376801
 • Righi, S. and Takács K. 2014. Parallel versus Sequential Update and the Evolution of Cooperation with the Assistance of Emotional Strategies. SSRN Working Paper. http://ssrn.com/abstract=2381458
 • Righi, S. and Takács, K. 2014. Degree Variance and Emotional Strategies Catalyze Cooperation in Dynamic Signed Networks. SSRN Working Paper. http://ssrn.com/abstract=2428697
 • Righi, S. and Takács, K. 2014. Emotional Strategies as Catalysts of Cooperation in Signed Networks. arXiv:1401.1996 [physics.soc-ph] http://arxiv.org/pdf/1401.1996.pdf
 • Takács, K.; Flache, A., and Mäs, M. 2014. Is there negative social influence? Disentangling effects of dissimilarity and disliking on opinion shifts. arXiv:1406.0900 [physics.soc-ph] http://arxiv.org/abs/1406.0900
 • Takács, K., Flache, A., and Mäs, M. 2014. Is there negative social influence? Disentangling effects of dissimilarity and disliking on opinion shifts. SSRN Working Paper. http://ssrn.com/abstract=2445649

 

Referred working papers published in Hungary

 • Keller T. 2015. Sticky assessments – the impact of teachers’ grading standard on pupils’ school performance. Budapest Working Papers ont he Labour Market; BWP – 2015/5
 • Keller T. 2015. The power of family? The change in academic achievement after breakdown of the biological family. Budapest Working Papers on the Labour Market; BWP – 2015/4 http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1504.pdf
 • Keller T. 2015. Talented but unaware? An analysis of the role of self-assessment in educational transition. Budapest Working Papers on the Labour Market; BWP – 2014/9 http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1409.pdf
 • Lőrincz L. 2015. Inter-Ethnic Dating Preferences of Roma and Non-Roma Secondary School Students. Budapest Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, Discussion Paper MT-DP 2015/15.
 • Lőrincz, L.; Koltai, J.; Győr, A., and Takács, K. 2017. Collapse of an Online Social Network: The Blame on Social Capital. Discussion Papers, Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, MT-DP -2017/8. http://econ.core.hu/file/download/mtdp/MTDP1708.pdf

 

Defended Ph.D theses

 • Boda, Zsófia (2016) Friendship Based on Race or Race Based on Friendship? The Co-Evolution of Friendships, Negative Ties and Ethnic Perceptions in Hungarian School Classes. University of Oxford, Nuffield College.
 • Kisfalusi, Dorottya (2016) Interethnic Relations among Roma and Non-Roma Students in Hungary. Roma és nem roma tanulók interetnikus kapcsolatai. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016022
 • Pál, Judit (2016) Status and Negative Ties: A Longitudinal Network Study among Adolescents = Státusz és negatív kapcsolatok: Egy longitudinális hálózatelemzés középiskolások körében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016010
 • Vörös, András (2016) The Emergence of Multiple Status Systems in Adolescent Communities: A multiplex network theory of group formation. University of Oxford, Nuffield College

 

Data sources made openly available